EESTI LÜHIFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM I

LOOTUS SUREB VIIMASENA
HOPE DIES LAST

2006
FICTION 14`

Director: Leeni Linna
Cinematographer: Meelis Veeremets
Cast: Indrek Sammul, Argo Aadli, Vitalik

Kaks meest üritavad vanglast põgeneda läbi tunneli, kui hindavad oma plaane valesti ning jäävad maa alla lõksu. Lootus sureb viimasena.

Two prisoners are trying to escape by digging a tunnel, measurings and plans are incorrect and in the end two men are trapped underground with no way out. Hope dies last.

Leeni Linna on õppinud Eesti Kunstiaakdeemias graafilist disaini, hetkel on ta Balti Filmi ja Meedia kooli 3. kursusel. „Lootus sureb viimasena“  on ta neljas lühifilm. 

Leeni Linna studied graphic design in Estonian Art Academy, at the moment she is the third year student in Baltic Film and Media school. Hope dies last is her fourth short film.


VANAMEESTE NÄPPAJA
SNATCHER OF OLD MAN

2005
FICTION 7`

Director: Martin Liira, Urmas Nimetu
Cinematographer: Jürgen Einpalu
Cast: Peeter Novolsetsev, Toomas Loide

See on lustakas lugu vanast mehest päikselisel päeval. Ta istub pingile ja naudib linnulaulu, kui äkitselt ilmub ta kõrvale üks kasvatamatu jõmpsikas, kes hakkab talle närvidele käima.

It`s a cheerful story about an old gentelman on a sunny summer morning, who is left alone to walk in a park. He takes a seat on a bench and dvelves into birds singing. Suddenly a blatant boy appears next to him and starts to irritate the gentelman.

Martin  Liira ja Urmas Nimetu  on Tartu Ülikooli tudengid. Martin õpib geoloogiat ja Urmas
ajakirjandust. "Vanameeste näppaja" on nende/meie esimene ühine ettevõtmine.
Martin on aastaid olnud Tartu Üliõpilasteatri näitleja. Ta on mänginud ühes
Eestit tutvustavas reklaamfilmis.
Urmas on filmiklubi Tart Film liige. Enne "Vanameeste näppajat" on ta veel
osalenud mõnes null-eelarvelise mängu- ja dokumentaalfilmi tegemises.

Martin Liira and Urmas Nimetu are students of University of Tartu, Estonia. Martin is studying geology and Urmas journalism. "Snatcher of Old Men" is their first
co-work. Martin has been an actor of Tartu Student Theater for years. He has also
played in an promotional video which presented Estonia.
Urmas is a member of Tartfilm film club. Before meeting Martin, he had
participated in making of few no-budget documentaries and short movies.


KEERUBITE MÄSS
CHERUBS` REVOLT

2006
DOCUMENTARY 52`

Director: Heilika Võsu
Cinematographer: Heilika Võsu
Producer: Mikk Rand, Multifilm

Lugu 22- aastasest Eesti tüdrukust, kes otsustab oma elust välja hüpata ja leiab end ootamatult Iisraelist, veetmas aega kolme üksildase juudi naisega.

Film about 22-year-old Estonian woman, who decides to jump out of her life and finds herself unexpectedly in Israel, spending time with three lonely jewish women.

Heilika Võsu lõpetas Tallinna Ülikooli telere˛ii eriala cum laude 2004. aastal eksperimentaalfilmiga „Aknad”.  „Keerubite mäss” on Heilika kuues lühifilm. Heilika on täiendanud oma filmiharidust Central Lancashire’i Ülikoolis Inglismaal ja töötanud 8 kuud vabatahtlikuna väikeses Iisraeli telejaamas. Alates 2002. aastast juhib Heilika PÖFFi animafilmide festivali „Animated Dreams“.

Heilika Võsu  graduated 2004 cum laude directing for TV in University of Tallinn with  her diploma film „Windows“. This film is her 6th short film. Heilika has also studied in UK, in University of Central Lancashire and worked 8 months as a volunteer in a small TV station in Israel. Since 2002 she is the head of animation film festival „Animated Dreams“ in Tallinn Black Night`s Film Festival.


ANNALIISA
ANNALIISA

2006
FICTION 6`

Director: Ragne Mandri
Cinematographer: Mart Raun
Cast: Agnes Aaliste, Karina Mikkor, Kristo Viiding

Väljas käib sõda. Kaks õde, Anna ja Liisa, elavad aga omavahelises kokkulepitud kujutluste mängumaailmas, kus kõik on kaunim kui tegelikkuses. Nad ei teadvusta sõja raskust seni, kuni see neid otseselt ei puuduta.
 
In the middle of the war two sisters have created their own imaginary world where they can play their innocent games. This war wont’t reach their conciousness until it won’t touch them personally.

Ragne Mandri (s.1985)  õpib ta Tallinna Ülikooli Balti filmi – ja meediakooli 3. kursusel filmi. Käesolev film on tema teine lühimängufilm.

Ragne Mandri (b.1985)  is a 3.rd year film student in Baltic Film and Media School. This film is her 2nd short fiction film.


NÄE MIND ÜMBER
SEE ME OVER

2006
FICTION  9`

Director: Elina Takk
Cinematographer: Raul Priks, Anna Stepanova
Cast: Madleen Vaarik, Ago Soots

Vahel lihtsalt tuleb edasi liikuda … et elada.

Sometimes You have to move on … to live.

Elina Takk sündinud rakveres ja elanud kundas, lõpetanud rakvere gümnaasiumi kunsti
erialal. Lõpetanud tallinna ülikooli audiovisuaalse meedia. hetkel töötab
eesti televisioonis re˛issöörina.

Elina Takk was born in Rakvere  and has lived in Kunda, she graduated secondary school in Rakvere. She graduated audiovisual media in University of Tallinn. At the moment she works in Estonian National Television as a director.


PÄRAST KOLHOOSI ´06
AFTER THE LAST ONE

2006
DOCUMENTARY 8`

Director: Riho Kall
Cinematographer: Riho Kall, Siim Algus

2006.aasta kuumal suvel on tulnud kokku kari kunstnikke Põlvamaale Moostesse rahvusvahelisele kunstisümpoosionile “PostsovkoZ 6 – Inimloomaaed”, et teha midagi pöörast ja vaimukat. Kõige selle kõrval eksisteerivad lehmas, kellest film räägibki.  

In the hot summer year 2006 bunch of young artists gathered in South Estonia to the international art symposium “PostsovkoZ 6 – Human zoo”. They wanted to do something mad and funny. Also there  were cows, about whom film talks about.

Riho Kall (1986) õpib Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal. Tal on olnud mitmeid iskunäitusi, esienenud omaloomiguliste lauludega ning kaasa löönud Eesti Kujurite Ühenduse näitusel installatsioonis “Jälg”Tartu Botaanikaaias.

Riho Kall (1986) is studying graphics in Estonian Art Academy. Hes has had several exhibitions, he has given concerts with his own self-made  songs and he was also performing in  installation “Jälg” as part of Estonain Sculptors exhibition in Tartu Botanical Garden.

 
   
prg. mart kalmo